Bridge Facts

Statistics in bridge


Lämna en kommentar

Tävlingar

Här är ett första förslag på vad som skulle kunna rymmas under statistik. Det finns en graf som anger hur man som par utvecklats under den givna tidsperioden i procentuellt utfall. Genom att ändra på tidsperioden kan olika trender avläsas.

Ska det finnas flera parametrar att göra begränsningar med, en idé kunde vara partner…. Nu väjs alla dina tävlingar oberoende av partner…


Lämna en kommentar

Statistik

Ett första förslag är framtaget (2011-10-09). Tanken är att här ge möjlighet till analyser över vald tidsperiod och ranka sig mot övriga par i olika ”grenar”. Att presentera medelvärden och trender på olika typer av kategorier.

Följande kategorier finns:

  • Spelföring/Motspel
  • Delkontrakt/Utgång/Slam
  • Straff/hemgång/ÖT
  • Kategorisering av par A,B,C,D,E rullande 12 månader med ranking
  • ….

Klickar du på antals-siffrorna (de understrukna) får du en lista med alla brickor som ingår i denna ruta (s.k. ”drilldown”)
Tacksam för all förslag som gör rutinen mer användbar är
Rickard


4 kommentarer

Resultat av tävling

Resultaten av en tävling redovisas i tre olika tabeller:

  • Resultat där placering totalt finns
  • Protokoll där ditt privat protokoll redovisas med färgkodning på vad som var bra respektive mindre bra.
  • Detaljrapport av varje giv du spelat eller alla, i princip det som finns på Bjärreds BK:s hemsida.

Synpunkter och förslag på presentationen och om någon information saknas eller borde tas bort…..


2 kommentarer

Navigering

Nuvarande sidor navigeras med menyer som ligger högst upp med några generella hopp på bilderna i ovankant. Är detta logiskt och begripligt eller har du idéer som du tycker skulle underlätta att hitta rätt.

När du loggar på väljer systemet din senaste tävling och hoppar över den naturliga steget att välja tävling, är detta bra eller är det ologiskt?


2 kommentarer

Info

Här finns lite lösa tankar om bakgrunden och idén bakom att använda analys av siffror för att bli bättre bridgespelare…

Tankar finns på att fylla ut med lite om bakomliggande teknik, eventuella idéer om att utöka servicen till flera klubbar…

Vad tycker du borde finnas under rubriken?