Bridge Facts

Statistics in bridge


Lämna en kommentar

Bruset

image

Ibland ser man inte skogen för alla träden, bruset är så påträngande att man kan inte skymta helheten.

Förra inlägget “En hel tävling – påverkan” avslutade med en förvirrad bild över hur de sex nya storheterna “påverkan” av Spelföring/Motspel – Budgivning/Utspel/Spel varierar så det är svårt att urskilja trenden under en tidsperiod, vilket ju är den man har intresse av att följa om man inför någon förändring i sin budgivning eller sitt spel.
Hur kan man då åskådliggöra dessa siffror så man kan plocka ut de fakta som behövs för ett korrekt beslut?
image

Man kan med en trendlinje skymta att total påverkan från grenen “motspel” är på rätt väg. De övriga linjerna berättar inte så mycket – mer än att man kan konstatera att utfallet variera kraftigt mellan olika tävlingar. Ibland missar man i utspelet, andra gånger är man för passivt i 18-22 brickor etc etc. Allt med lika förödande effekt på slutresultatet av tävlingen. Med diverse justeringar i grafen så att trenden framhävs och de underliggande varierande datavärden undertrycks, skulle siffrorna kunna åskådliggöras så här:
image

Om vi dessutom gör om x-axeln så den inte blir en tidslinje skulle vi få följande:

image

Detta innebär att avstånden på x-axeln blir lika stor mellan varje tävlingstillfälle i stället för att vara beroende av antalet dagar emellan, vilket mer korrekt återspeglar tiden för dessa storheter. Vi ser att den nästan vågräta total-trenden består av ett antal olika delar. Budgivningen har utvecklats strålande, vilket innebär att vi hamnar på en mer korrekt budnivå när vi är spelförare, något vi diskuterat:  “Att inte bjuda utgångar som inte går hem”.. Vi ser att vi fått lite färre favörer i utspelen, slump eller att vi avslöjar mer med vår budgivning än tidigare? Vi ser tyvärr också att när det gäller spelföringen har denna utvecklats så negativt att vi inte har haft någon nytta av vår bättre budgivning. För att hitta de verkliga orsakerna krävs naturligtvis en mer detaljerad analys av de brickor som ingår i de olika delarna i grafen. De bilden ger är att tipsa om problemområden där en mer detaljerad analys kan vara påtalad för att göra ytterligare åtgärder för att förbättra slutresultatet. Tittar vi på ett annat par kan bilen vara helt annorlunda:

image

När det gäller vårt motspel för 2017 ser bilden ut så här:
image

Vi ser här att vår totalnivå förbättrats kraftfullt. Budgivning i motspelsbrickor stiger liksom vårt sätt att genomföra motspelet. Däremot tycks våra utspel ha blivit sämre..

Ett annat sätt att reducera brusiga kurvor är att genomföra s.k. rullande medelvärden, vilket är en populär metod för att göra börskurvor mer begripliga. Metoden innebär att man i stället för att titta på värden för enskilda tävlingar räknar ut medelvärden på de senaste tillfällena säg de senaste 5 tävlingarna (dvs varje punkt innehåller c:a 120 givar). Kurva som då visas blir utjämnad och det är lättare att se trenden i dataserien. För valen i fliken “Utveckling påverkan” visas rullande medelvärden för de fem sista tävlingarna och med möjlighet att se över en längre tidsperiod (“Rullande mv”):

image

Totaltrenden för det valda paret när det gäller spelföring är deprimerande vågrät!

Motsvarande för motspelet med en svagt positiv utveckling totalt:

image

Men som också framgår ändrar man på något finns det en risk att den positiva effekten uteblir därför något annat påverkas negativt.
Bridge är och förblir ett svårt spel Ler


1 kommentar

En hel tävling – ”påverkan”

imageVi har nu infört tre begrepp under rubriken “Påverkan”: Slutbud, Utspel och Spelet och försöker med denna storhet hitta vad som är orsaken till avvikelse från medel. I varje bricka spelar vi en av två olika roller: Spelförare och motspelare. Detta ger med andra ord sex olika fack att sortera in prestationer på brickorna som ingår i en tävling. Påverkan från de olika brickorna kan summeras upp till deras bidrag till hela kvällens resultat då +1,5 i påverkan från en bricka i spelet kan läggas samman med ett sämre resultat på en annan bricka –0,7 med enkel addition 1,5-0,7 = +0,8 är det totala bidraget av dessa två brickor till slutresultatet, dvs det som lyfter 50,0% till 50,8%. En kväll med med resultatet 52,3% skulle då kunna presenteras så här:image

Man ser då att budgivningen där man varit spelförare har varit lysande +2,5 medan övriga prestationer har varit nära medel. Ser ju lite märkligt ut att +2,5% ger 52,3% när också övriga bidrag är positiva. Detta är en effekt av att totalresultatet är det vägda medelvärdet av prestationen som spelförare och motspel. Då budgivningen var sämre när motståndarna var spelförare dras totala påverkan av slutbuden ned till 2,0%.

I en ny flik “Tävlingar” i Rankingarket kan man se en bild som visar “Påverkan” för de sex olika facken sammanräknade för en tävling (Bjärred 2017-04-20):
image

image
Låt oss titta på de olika delarna, överst har vi “filter-boxar” där vi kan välja vilken tävling vi vill titta på:

image

Välj “Klubb” och veckodag för tävlingen (S=Sommar). Du kan sedan välja Datum för att se bara en tävling. Gör du inget val där så kommer alla tävlingar att visas som boxarna är inställda på. Vi väljer 20 april och tittar på vänstra delen:

image
Förutom det som redovisas i Spader ser vi även en uppdelning i hur utfallet är fördelat som spelförare respektive i motspel. Det som redovisas är medelvärdet i utfallet för respektive roll. Har det förekommit rundpass visas motsvarande värde för dessa brickor. MV är en beräknad kolumn (vägda medelvärdet) av de tre kolumnerna “Utf Spf”, “Utf Mots” och “RP%”. Oftast stämmer denna kolumn exakt med det %-utfall som redovisas i Spader, möjligtvis med en tiondels procent i avvikelse på grund av avrundnings fel i beräkningarna. Ibland är avvikelserna större detta inträffar när det finns resultat där resultatet är baserat på domslut. I databasen i BridgeFacts läses aldrig dessa resultat in! Formeln för att beräkning av MV:

MV = ((AntS* Utf Spf) + (AntM*Utf Mots)+(AntRP*RP%))/(AntS+AntM+AntRP)

dvs det vägda medelvärdet för inlästa resultat.

Låt oss nu titta på hur resultatet har påverkats i rollen som spelförare:

image

Låt oss titta på Anita och Lennart som lyckades väl med spelföringen denna kväll. AntS anger hur många brickor som spelades i rollen som spelförare för aktuellt par och TotS anger spelföringskontraktens totala påverkan på slutresultatet, dvs deras resultat på 60,5% påverkades så det blivit 50+12,0 = 62,0% fördelat på alla spelade brickor dvs 13+9=22. Men det står ju 70,3% i “Utf Spf” till vänster – vilket är då rätt?

70,3% är medelvärdet på utfallet av de 13 brickorna som spelförare, dvs påverkan på slutresultatet som omfattande 22 spelade brickor blir då: 13*(70,3-50)/22 = 12,0%!!  Vi kan se att de tjänat 9% på favörer i utspelen denna kväll, vilket ju alltid är “nice”, medan “Larsarna” kammade 0 i denna gren denna kväll. Fagerströms vinner överlägset grenen “Budgivning som spelförare” med 11,6% i “påverkan” medan Larsarna hamnade i några kontrakt som var mindre lyckade (-3,6 i påverkan). Detta kan bero på att man missat utgångar eller bjudit för högt och gått bet, eller kanske helt missuppfattat varandra i budgivningen. Man får analysera de enskilda brickorna för att hitta orsakerna naturligtvis. I spelföring efter utspelet (SpelS) ser vi att Larsarna gjort vad de kunnat för att kompensera budmissarna, de har plockat 3,4% i påverkan genom att spela bättre än DD! Negativa resultat här innebär att spelföringen varit under DD-nivå vilket ju inträffar ganska ofta. Sen går det inte att skilja på motståndarnas givmildhet och den egna spelskickligheten i BridgeFacts databas direkt, utan detta kräver en genomgång av aktuell bricka. I princip är det ju omöjligt att spela bättre än DD, så ofta beror + i denna kolumn att man fått “hjälp”. Vi observerar också sambandet att totalen av påverkan är summan av de tre delarna Bud, Utspel och Spel, dvs: TotS = BudS + UtspS + SpelS. Vi inser också att UtspS+SpelS är totala påverkan av spelet, och ser därmed att spelföraren ofta lyckas bättre än DD på grund av favörer i utspelen, vilket ju stämmer väl med känslan vid bordet.

Till höger finns motsvarande tabell för brickorna i motspel:

image
Vinnare i grenen “motspel” (TotM) blev Lennart och Kerstin 9,4% i påverkan och sämst gick Rickard och Tord –3,8%!! Bäst med budgivningen (BudM) lyckades BoD och Jörgen med +4,9%, vilket innebär att de antingen lyckats få upp motståndarna för högt eller gjort korrekta offringar. Dåliga resultat beror oftast på att man varit för passiv i delkontraktsbudgivningen och givit bort enkla kontrakt alternativt haft “otur” där motståndarna bjudit utgång eller slam som de varit ensamma om. Utspelen kan i motspels situationen bara ge negativ utdelning, då de ju jämförs med DD. Orsaken till vårt dåliga resultat i motspel tycks i mångt och mycket bero på ett antal ödesdigra utspel denna kväll (-7,7% i påverkan), dvs vi hade landat på 55,9+7,7 = 63,6% om vi undvikit favörer i utspelen, dvs hamnat på andra plats!! Bäst i motspelet efter utspelet var Larsarna +13,8%, vilket givit totalt +20,4% i motspelet om de undvikit favörer och hade då landat på 57,0+7,7 = 64,7% och vinst!! För motspelet gäller analogt:
TotM = BudM + UtspM + SpelM.
Påverkan av rundpass redovisas under rubriken RP där det inte förkom några sådana denna kväll. BerRes är det beräknade resultatet utgående från “påverkan”, dvs: BerRes = 50 + TotS + TotM + RP vilket ska bli exakt samma som kolumnen MV.

 

Som med alla nya storheter är det svårt att få en uppfattning om vad som är ber respektive dåligt.. + är bra och – är dåligt i alla de nya värdena för “påverkan” och de är framräknade på ett sådant sätt att de ger en uppfattning om hur mycket tävlingsresultatet påverkas beroende på prestationer i de olika facken. Ett sätt att skaffa sig “bör-värden” är att titta på historik. Sett över tiden är ju värden som ökar bra och de som sjunker indikerar en försämring jämfört med innan. Så låt oss som avslutning titta på hur vi kan studera ed nya storheterna över tiden i Excel. Börja med att ställa in filterboxen för “Par” på dig själv och välj därefter en lämplig tidsperiod:
image

I ovanstående exempel väljer vi alla tävlingar 2017:

image

Du får då n tabell som visar utfallet på alla valda tävlingar för det valda paret. Drar du sedan upp Rad 6 i kalkylarket med musen: image

 

 

 

image

Bilden visar då utfallet i grafisk form och med de två inlagda trendlinjerna kan man se att Tord och jag legat konstant på spelföring medan vi förbättrat oss i motspel under vårterminen. Vilket stämmer med det vi satsat på. Sen är det inte helt enkelt att se sambanden i de något kaotiska graferna då värden hoppar upp och ned, mer om detta i ett senare inlägg.