Bridge Facts

Statistics in bridge


Lämna en kommentar

Spela ut Trumf mot Trumf

Det går ju inte han gör ju alla utspel… Jaja i den världen.

Slutsats:

Samma i bridge som i övrigt, ignorera utspel av trumf. Inte värt mödan att bry sig med andra ord.

I nästan i varje bricka när man spelar motspel i ett färgkontakt finns möjligheten att spela ut en trumf…
OK, ibland har de så många att man inga har, men oftast har man nåt.
Som jag konstaterat i tidigare inlägg är det sällan bästa val, det ger ofta favör…
Min mentor Mats gav mig en gång följande råd, har du tre hackor är det OK, har du två ska du inte spela trumf. Orsak: har man tre är en eventuell honnör hos partner ändå ”såld”, men har man två hackor kan man ge spf värdefull information om trumfsitsen som kan utnyttjas. En sak är ju helt klar den som spelar ut trumf har ju ingen trumf-honnör på sin hand, eller kanske man skulle spela ut trumf från Kx för att chocka spelföraren så han gör fel…. 🙂

Som alla andra utspel kan de delas in i tre kategorier: enda rätta, ofarligt eller ger favör. När ska man då välja trumfutspel? Finns ju nästan alltid där om man så vill. Vad jag förstått ska det väljas med ”finess”, det vill säga det ska finnas goda grunder för att välja det. Vilka är då dessa grunder?

I litteraturen har jag sett följande vägledningar: Om motståndarna bjudit var sin färg och enas om en tredje – välj trumf då risken är stor för kors-stöld. Ett annat råd är om deras gemensamma styrka är låg och trumfen sitter 5-3, 6-3 finns en stor risk för extrastick med stölder på korta trumfhanden och då kan trumfutspel vara det bästa. Men vad i övrigt och vilka är indikationerna givna från budgivningen? Förr stod det ofta i böckerna, har du inget bättre utspel – välj trumf… Visst har spelföraren EKD i trumf ger det ju ingen direkt favör, men det kan ge tempoförlust. Så på lite lösa grunder ger jag mig då in i djupdykning bland alla siffror för att se om det finns något att hämta där 🙂

I samband med inläsningen av en bricka i BF sker en analys av de möjliga utspelen ur ett DD-perspektiv. För varje spel i en bricka finns följande storheter uppsamlade:

LaedData

Dvs: Kontrakt, Leader (utspelare), alla utspel som inte ger favör (DDLeads) , hur många de är (DDLeadsCnt) samt hur många färger (DDSuitCnt) man kan välja, sedan (LeadAOk) 1 eller 0 beroende på om ett utspel från E är OK i den givna situationen och LeadTrOk (trumutspel) , där ‘+’ anger enda rätta, ‘-‘ anger ger favör och ‘= ‘anger ingen favör men det finns flera att välja. Vissa utspelssituationer är mer unika än andra, ibland har motståndarna valt fel färg som trumf och ibland händer det att man utsätts för en unik offring, båda dessa situationer är lite speciella, så de bör särbehandlas i statistiken. I databasen finns det 1168′ utspels-situationer varav 352’ är unika, om vi exkluderar de som avser NT återstår totalt 250568 unika idag. Unik innebär att det är samma utspelare som spelar mot samma färg i samma bricka, ibland är det många ibland är man som sagt relativt ensam. Hur unik situationen är påverkar naturligtvis hur man bör välja utspel – är det så att motståndarna hamnat fel ligger man troligen rätt bra till med kontraktet, är det en offring är läget mer svårbedömt hur man ska satsa i utspelet.

Vi inleder med att titta på vad ”enda” utspel (‘+’) innebär, dvs alla andra utspel utom trumf innebär favör – situationen där det gäller att snabbt begränsa spelförarens stölder:

Enda

Väst spelar 4sp, för att undvika ge en ÖT ska N spela ut en trumf hacka (7 eller 5), ingen av de 5 som spelade ut hittade detta utan det var hj hacka (3st), ruE (1) och klK (1). Vem väljer att dra för trumfkungen?? Trumfutspelet tar bort en stöld på bordet och kostar inget spel i spader. Hur vet man då det som utspelare? Utan att veta budgivningen får vi spekulera i hur ÖV hamnar i ett spaderkontrakt, N var giv: p-1ru-p-1sp-p-2ru-p-2sp-p-4sp. Öppnaren har 6-korts ruter och godkänner spader som trumf med tvekan tycks vara en indikation på stöld på bordet. Det tråkiga i denna bricka är att 4sp= och 4sp+1 ger NS i princip 0 i vilket fall, dvs favören var gratis, utspelet hade ringa inverkan..
Tittar man på flera av dessa situationer där trumf är det enda rätta så gäller det oftast vid ”felbud” där motståndarna hamnat i fel kontrakt, dvs inte spelar med sin bästa färg som trumf. Här har man ju oftast en bra bricka i vilket fall där utspelets betydelse är marginellt. Om vi bortser från dessa lite speciella situationer hittar vi en annan och vanligare situation, där Syd spelar 2sp:

Enda2

NS har en 4-4 trumf och är i behov av två ruter-stölder på bordet för att gå hem. Dvs innan trumfen dras måste Syd ha två stölder. Att spela ut från D3 i trumf hittade naturligtvis ingen, och då hade rätt utspel gett en halvtopp här (22/72%) ! Med dessa två exempel kan vi konstatera att det ”enda rätta” behöver inte innebär storvinst i praktiken! Ger lite ibland och mer än annan gång, men hur viktigt är det att hitta ”det enda rätta” utspelet? Och hur ofta förekommer då dessa situationer?

Inte så ofta vid 2% av utspelstillfällena med trumf! 61% duger trumf lika bra som något annat utspel och i 37% blir det favör! Ska man då anstränga sig för att hitta dessa tillfällen som dyker upp var 8:e tävling med 24/26 brickor? Och detta för att vinna en halvtopp, det måste finnas andra områden som ger mer utdelning ”bottom-line”.

……..


Lämna en kommentar

Räkna med utspel

I förra veckan samlades många på Gotland för att tävla i utspel….
Som vanligt på denna blogg är vi mest intresserade av utspel i bridge och låter pressen sköta de politiska dito. Jag har diskuterat utspel i några tidigare inlägg: ”Utspel” och ”Vilket utspel” båda skrivna när jag precis plöjt Bird/Anthias böcker om utspel i NT- och mot färg-kontrakt. Jag ville då verifiera om deras goda råd också gällde i sydvästra Skåne…

Trots vissa brister (90%) i tillförlitlighet av utspel i BM-dosan kunde jag då bland annat konstatera att trumf-utspel måste göras med precision (han kan det… 🙂 ) , att drag för K/D i högre NT-kontrakt ofta är usla, att utspel från dubbelton både i NT och färg är bättre än sitt rykte, och har du singel i ett färgkontakt – spela ut den, och försök gissa när din partner kan ha en singel…. Dvs i stort sett gav databasen stöd för de resultat som fanns beskrivna i deras böcker och som de fått fram med simuleringar.

Intressant sammanträffande, eller hur – teori och praktik pratar samma språk…

Då utspelen är ”reggade” i BM-dosan ( ok – till drygt 90%) – inställer sig en intressant frågeställning. Om jag jobbar hårt med utspel och minskar antalet gånger jag ger favör – hur påverkar det mina resultat. Hur viktigt är utspelet på det hela taget… Tittar man bakom kulisserna med exempelvis DD-solver är inte utspelet så kritiskt i så många brickor i partävling som man kanske tror. Rätt många gånger kan man se att jag kan ta vilket kort som helst – det påverkar ”nada”, i 3-5 brickor per kvällar är det kritiskt och då gäller det att vara vaken. Om man kör i databasen rakt över kan man enkelt se hur ofta olika spelar-kategorier ge favör:

Ingen stor skillnad – men dock E-spelare ger favör i 24,5% av sina utspel medan A-spelare snittar på 20,5%! Utfallet i dessa brickor diffar på nästan hela 9%, men som sagt det beror på att denna siffra innehåller även spelmomentet – dvs motspelet efter utspelet. Hur mycket påverkar då utspelet det totala resultatet? Hur mäta totala resultatet – här måste ju ingå flera tävlingar för att utjämna slumpen, om man vill se effekten för ett givet par. Man skulle ju kunna ställa den hypotetiska frågan: ”Vad hade hänt om jag slutade ge favör?”, eller kanske mer realistiskt om jag minskar min favör% med 2% hur mycket påverkar det mitt totala utfall. Är det lönt att bli bättre på utspel? Dvs att förkovra sig inom detta område…

Totalt utfall? I rankinglistan i BridgeFacts som beskrivs i ett äldre inlägg används medelvärdet av brutto utfallet i % på alla brickor spelade den senaste tolvmånadersperioden (R12) i en ”tävling”, dvs klubbkväll så motståndet är likvärdigt . Detta mätetal ger ett utjämnat värde på prestationen och i listan ingår dessutom bara de par som deltagit minst 10 tävlingar under perioden, vilket i viss utsträckning säkerställer ett hyfsat underlag för att utjämna slumpen. Fördelen med begreppet är att man kan beräkna det på godtyckliga urval av brickor, som i detta fall brickor då vi spelat motspel. Låt oss titta på min partners och mina prestationer sedan 2014-01 fram till idag, dvs det som presenteras som värdet för 2019-01 är medelvärdet av det vi gjorde under från 2018-02 t.om 2019-01, etc.

Man ser att kurvan blir rejält ”hackig” även om den är utjämnad med medelvärden per månad, 24-100 brickor. R12-kurvan är baserad på medelvärden mellan 300 – 600 brickor. Man ser en svagt uppåtgående trend (blå prickigt) på de drygt fem åren som redovisas, det går inte fort…Lite lurad blir man av skalan 2019-01 hade vi 55,3% och rankade delad 2:a på torsdagar i Bjärred då. Sedan bar det nedför och i maj hade vi rasat till 53,5% och en 11:e plats i ranking.
Det finns fler siffror i Excel-arket knutit till detta inlägg:

UtfO är utfall för brickor i motspel, DD_Motsp är DD-stick tagna i motspelet totalt/bricka och FavPct är andelen av utspelen som gav favör.
I denna bild ser man det självklara om man inte ger favörer och spelar bra motspel så ökar utdelningen på motspels-brickor. Tittar vi på vad som hänt i år är situationen lite annorlunda:

Vi ser raset i Utf-kolumnen (55,9 -> 53,5), vi ser också att vi tappat i vårt motspel och gett betydligt fler favörer på sistone. Skillnaden
55,3% (rankinglistan) mot 55,9%(här) beror på två skillnader, dels att rankinglistan är baserad på tävlingsresultaten i Ruter, dels att beräkning i ranking är 365 dagar medan här räknas fulla månader. I analyssammanhang i Bridgefacts är alla resultat baserade på att alla domslut borttagna och sedan exkluderas brickor där det verkar vara orimliga resultat på grund av de fel som sker i lokalen… Det som ovan redovisas är medelvärdet i utfall på brickorna som finns med. Siffran 53,5% för april/maj är dock lika.
Några enkla lineär samband mellan utfallet och Favpct eller DD_Motsp verkar inte finnas:

Förtröstansfullt är ju att trendlinjerna i båda diagrammen pekar åt rätt håll, även om ekvationerna inte är signifikanta. Det verkar som under 16% i favör i utspelet garanterar utfall över 50% oftast högre, liksom att ligger DD över 0,15 ( dvs 7 DD-stick på 100 brickor) så ligger motspelet över 53,5%. Så med dessa inledande siffror inställer sig följande frågor:
Hur mycket påverkas ”totala utfallet” (R12) om vi förbättrar våra utspel och vårt motspel? Enklast att räkna på är att göra antagandet att vi slutar ge favör, dvs FavPct = 0! Rätt så bra kan man aldrig bli…:-)
Detta scenario är dock relativt enkelt att simulera. Man tar alla brickor där vi gett favör ( ett eller flera stick), vi får då så många extrastick som favören innebar och kan då i resultat-tabellen se vad den brickan hade gett i så fall. Vi tar ett exempel från den 4 april:

Som NS gjorde vi en korrekt värdering och ”offrade” oss i 3hj (lagen..) mot deras 2sp (-50 mot -120) DD-mässigt. Nu bjöd de 3sp som ju är en bet, så då låg vi ju helt plötsligt bättre till om vi tog en straff +100 (67%) i stället för -50 (56%)!

Kl2 singel brukar ju vara ett bra utspel, denna gång var det favör då det är ruter som gäller dvs drag för rukn är det enda utspel som inte ger favör – 3 kort att välja på. Stöld med en trumfhonnör som kan ge stick är lite av en chanstagning också. Nu hade vi tur då spf inte valde att ta för sitt E, så N tog med klD och vände med kl10 för att signalera för vända i hj för ny stöld. Syd fick sin stöld men missade hj-vändan och spelade en ruter vilket var för sent då:

Så spf kunde dra ut spD med EK och fick sedan totalt 6 stick i sp och totalt 9 stick. Med rätt utspel alternativt med rätt motspel som spf bjöd in till finns -1 där, nu blev det inte så utan en nolla till oss i stället. Denna dramatik går inte att följa i BridgeFacts då inte spelet är reggat. Utan där finns bara att utspelet inte var bra. Vick fick 4 stick – utan favören hade det blivit 5 och sånär 67%. Då vi simulerar räknar datorn om 0:an inte till 67 utan då vårt resultat i botten försvinner blir ju den korrekta siffran 11MP och alltså 11/18 = 61%. Missen kostade 2,4% på vårt resultat (50,2% – 9:plats), kunde varit 52,6% och 6:e plats i stället.

Så låt oss då beräkna hur vår ranking skulle sett ut om vi slutade ge favörer från och med starten av 2016. Vi har gett favör 138 brickor totalt sedan dess, varav en är analyserad ovan. Vi tittar på vad som hänt med vårt ”total resultat”:


Som väntat händer ju inget direkt (R12!!) Men 2016-12 ska R12 bara innehålla favörsfria brickor och vi ser att vårt totalresultat har påverkats med runt 2%. Lite upp och lite ned. Tittar vi på siffrorna ser vi:
I Diff-kolumner syns hur vårt resultat påverkats varje månad. UtfSim innehåller vårt beräknade R12-utfall som vi ser ökar successivt fram till 2016-12 då alla ingående brickor är spelade utan att ge favör.
Vad hade då hänt nu i januari och maj med vår ranking?
Vi hade varit ensamma 2:a rankade i januari och med 55,7% bara fallit till tredje-plats i maj! Drömma kan man ju alltid – det är gratis.

De 138 påverkade brickorna.
Är då siffran 2% på möjlig förbättringspotential i utspel rimlig? Simulering verkar ju ge det,men efter så mycket knåpande undrar man ju var man landade, kan jag förstå och försvara siffran? Det är alltid intressant att titta på detaljer så vi plockar lite bland de simulerade brickorna:

Vi ser dem i denna tabell i ”Katastrof-ordning”, dvs den favör som kostade mest överst. På rad 12 hittar vi brickan ovan från 4 april. Något förvånande är  att de riktigt katastrofala är relativt få och att hälften kostade mindre än 20% på resultatet på brickan, medelvärdet är att en favör kostar 25%, dvs 75% blir 50% etc, vilket ju med en normal tävling (24-26 brickor) är 1% på tävlingsresultatet. Då vi under perioden spelat 6 tävlingar och gett 138 favörer blir det c:a 2,5 favörer per tävling.Om de kostar 1% blir det ju en påverkan på vår medelprestation på 2,5% mot det framsimulerade värdet på 2,3%. Då vi under perioden spelat motspel i totalt 773 blir vårt medelvärde på fav%: 137/773 = 18%. Dvs att gå från 18% till 0% favörer ger 2,3-2,5% i medel per tävling. Man kan ju undra hur motsvarande siffra ser ut för andra par, en fråga som belyses i nästa inlägg..

Är den generell och linjär? Vad gäller för ett par som är bra på utspel kontra ett som har högre andel favörer i sina utspel. Skulle ett par som har 25% i favörer och trimmar ned sig till 17-18% bli 1% bättre i medel per tävling?